Mida tellimisel tähele panna.

Kui Te olete korstnapühkija tellinud siis olete nõustunud ka järgmiste tingimustega:

  1. Olge kokkulepitud ajal palun kohal!
  2. Veenduge, et korstnapühkijal oleks võimalik ligipääseda kõikidele küttesüsteemi osadele. Korstnale, küttekolletele ja korstnajalale keldris. (võib asuda ka esimesel korrusel)
  3. Erilist tähelepanu pöörake palun redelite ja käiguteede olemasolule ning töökindlusele katusel ja katusele pääsemiseks. Korstnapühkijal ei ole igale majale sobivat redelit!
  4. Samuti pööningu või keldri võtmete olemasolule kohapeal.
  5. Kui Teil on lemmikloomad, -majavalvurid, siis palun panna nad ketti või sulgeda eraldi ruumi, et nad ei häiriks korstnapühkija tööd.
  6. Tahm on lendlev ja määriv! Eemaldage palun eelnevalt küttekollete lähedusest kallid tehnikariistad ja jääkarunahad või vähemalt katke kinni! Korstnapühkija ei puhasta eluruume vaid korstnaid!
  7. Korstna pühkimisel katuselt peavad kõik siibrid, klapid, luugid, ventilatsioonirestid ja tuulutusavad hoones olema suletud! Välja arvatud siibrid mis on paigaldatud vertikaalsesse korstnalõõri.
  8. Pange valmis anum, kuhu korstnapühkija saaks Teie lõõridest väljavõetud tahma panna!
  9. Kui Teie majas elab naabreid, siis palun teavitage neid nendest 8-st punktist. Iseäranis punktidest 5, 6 ja 7 !!